• /

Европ

TOYOTANI®Дэлхийн төслүүд - Европ

Байршил:Лимассол, Кипр

Төрөл:Олон дамжлагатай, хонгилтой хүлэмж

Тайрах:Цэцэг, хүнсний ногоо

Бүрхүүл:Сарнисан, тунгалаг хүлэмжийн хальс

Суулгах огноо:Тавдугаар сар/2020