• h

Чанарын туршилт

Шинжлэх ухааны дэвшилтэт процесс, нарийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Чанарын тогтвортой байдлыг хангахын тулд өөрөө боловсруулсан мастербат

ASTM стандартын хэрэгжилт:

Бүтээгдэхүүнийг тогтвортой зах зээлд гаргах

Лаборатори нь туршилтын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсонsнарийн ASTM туршилтын стандартыг ашигладаг.