• /

Ази

TOYOTANI®Глобал төслүүд – Ази

Байршил:ХайУтасХот, Вьетнам

Tтөрөл:Поли хүлэмж

Cоролт:Цэцэг баVидэх боломжтой

Cхэтрэх:Toyotani® тунгалаг эсвэл сарнисан хальс

IСуулгасан огноо:2020 оны нэгдүгээр сар

TOYOTANI®Глобал төслүүд – Ази

Байршил:Шах Алам Селангор, Малайз

Tтөрөл:Нэг ба олон талт хүлэмж

Cоролт: Vхүнсний ногоо, цэцэг

Cхэтрэх:Toyotani® тунгалаг, сарнисан хальс

IСуулгасан огноо:2021 оны зургадугаар сар

TOYOTANI®Глобал төслүүд – Ази

Байршил:Бanгкок,Тайланд

Tтөрөл:Стандарт кино хүлэмж

Cоролт: Vидэх боломжтой

Cхэтрэх:Toyotani® Сарнисан хальс

IСуулгасан огноо:2019 оны хоёрдугаар сар